13. august

Trygve Bull ble født 13. august 1905 i Kristiania. I gymnastiden kom han i kontakt med den radikale gruppa Mot Dag og ble et av gruppas mest aktive medlemmer helt til de gikk inn i Arbeiderpartiet i 1936. Han var utdannet filolog og underviste ved en rekke skoler. Under krigen satt han i tysk fangenskap i Sachsenhausen. Bull var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet 1958-1964, men gikk seinere inn i Sosialistisk Venstreparti. Han ga ut flere bøker, blant annet "Mot Dag og Erling Falk" i 1955. Trygve Bull døde 16.3.1999.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek