14. august

Norsk skredderforbund ble stiftet 14. august 1892. Fra 1931 het forbundet Norsk bekledningsarbeiderforbund. I 1969 sluttet forbundet seg sammen med Norsk skotøyarbeiderforbund og Norsk tekstilarbeiderforbund, og 1973 sammen med Norsk Skinn- og lærarbeiderforbund. Forbundet ble en del av Fellesforbundet da det ble stiftet 1988.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek