19. august

Første ordinære nummer av Vort Arbeide kom ut 19. august 1884. Avisen ble utgitt av Christian Holtermann Knudsen. Avisen skiftet 1886 navn til Social-Demokraten, 1923 til Arbeiderbladet og i 1998 til Dagsavisen.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek