22. august

22. august 1977 offentliggjorde representantene fra Sosialistisk Venstreparti (SV) Berge Furre og Finn Gustavsen den hemmelige delen av Stortingets rapport om navigasjonssystemene Loran C og Omega for en fullpakket sal i Folkets Hus i Oslo. Rapporten omhandlet bruken av systemene for militære formål. Fra venstre: Berge Furre, Finn Gustavsen, Reidar T. Larsen og Bjørgulv Froyn.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek