23. august

23. august 1927 ble Nicola Sacco og Bartolomeo Vanzetti henrettet i USA. De var dømt for å ha gjennomført et bombeattentat i 1919. Dødsdommen ble fullbyrdet til tross for stor sannsynlighet for at de var uskyldige. Rettsaken vakte massive protester i arbeiderbevegelsen i USA og i mange andre land, deriblant Norge.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek