24. august

I 1903 var det stortingsvalg. På valgtinget 24. august for bykretsen Tromsø/Narvik/Bodø ble Jørg ( el Jørgen) Berge valgt for Arbeiderpartiet. Berge hadde tidligere vært sjømann, men studerte flere år i utlandet hvor han gikk over til katolisismen. 1903-07 var han blant annet redaktør av avisa Fremover i Narvik.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek