26. august

Mardøla-aksjonen var den første store naturvernaksjonen i Norge som førte til kamp mellom demonstranter og politiet. Demonstrantene blokkerte arbeidet ved å slå leir på anleggsveien. Aksjonen fikk stor dekning i media. 26. august 1970 ble de siste demonstrantene fjernet av politiet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek