28. august

Peder Furubotn ble født 28. august 1890 i Brekke i Sogn og Fjordane. Han var utdannet møbelsnekker men kom tidlig med i politisk arbeid. På februarlandsmøtet til Arbeiderpartiet i 1923 tapte han med bare to stemmer mot Einar Gerhardsen som partisekretær. Norges kommunistiske parti (NKP) ble stiftet samme høst, med Furubotn som sekretær. I perioden 1925-30 var han partiets formann. De neste åtte årene arbeidet han for Komintern i Moskva. Under verdenskrigen ledet han NKPs illegale motstandsarbeid. I 1949 ble han ekskludert fra NKP. Peder Furubotn døde 28.11.1975.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek