1. september

Tiden norsk forlag ble opprettet i 1933 og fra 1. september ble Kolbjørn Fjeld ansatt som leder. Dette regnes som forlagets stiftelsesdato. Bildet viser forlagets første katalog.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek