2. september

2. september 1912 holdt LOs formann, Ole. O. Lian, en omfattende tale om forholdene i norsk fagbevegelse på den 8. skandinaviske arbeiderkongressen i Stockholm. Lian avsluttet talen med å sammenligne arbeiderbevegelsen med turbinrør som samlet vannmassene til en voldsom kraft: "Socialismens sol skinner over fjeldene, løsner de bundne kræfter i folket, smelter is og sne saa det blir vand i alle elve. Den faglige, politiske og kooperative bevægelse fører denne vældige kraft ind i samfundsmekanismen, saa alle de smaa og store hjul en vakker dag snurrer i den takt vi vil ha dem. Før bare kanalerne sammen, faa det hele nedslagsdistrikt ind i vore bassænger, og kraften skal være stor nok til at drive hele verdensmaskineriet." Bildet er fra et trykt postkort, Lian står litt til høyre i bakre rekker.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek