3. september

Tidlig i 1980 var det klart at Nyland Vest, det gamle Akers mekaniske verksted, i Oslo var truet av nedbemanning og nedleggelse. I august ble det vedtatt å gjennomføre en en-dags politisk streik. Et fulltallig klubbmøte vedtok 3. september å fortsette den ulovlige streiken. Streiken ble avblåst 19. september, men i november vedtok Akergruppen å legge ned Nyland verksted. I dag heter området Aker brygge. På bildet står klubbformann Ove Larsen (t.v.) og en av streikevaktene, Aksel Thanke. (Foto: Arne Ove Bergo)

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek