4. september

Alarm for 4. september 1920. Alarm var organ for Norsk syndikalistisk federation fra 1919 til 1940. Avisen het Direkte Aktion (fra 1912) og Solidaritet (i 1919). Etter 1945 het avisen igjen Solidaritet. Siste nummer utkom juli/august 1960.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek