5. september

Arbeidernes jeger- og fiskerforbund ble stiftet for å ivareta arbeidernes rettigheter til jakt og fiske overfor grunneierne. Forbundet ble stiftet 1. april 1933 og sluttet seg sammen med Norges jeger- og fiskerforbund i 1960. Forbundet arrangerte en rekke konkurranser. Bildet er fra en pokalkonkurranse ved Holmendammen på Smestad i Oslo.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek