9. september

Olav Scheflo ble født 9. september 1883 i Steinkjer. Han var redaktør i flere Arbeiderparti-aviser 1914-1939. Mest kjent er han som talsmann for den såkalte nye retning som i 1918 tok makten på Arbeiderpartiets landsmøte og som førte partiet inn i Komintern. Han var en ivrig forsvarer av Komintern-medlemskapet og fulgte kommunistene ut av DNA. 1929 gikk han tilbake til DNA og markerte seg i 1930-årene som pådriver for Trotskijs rett til asyl i Norge. Olav Scheflo døde 25.6.1943.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek