10. september

10. september 1941 ble Rolf Wickstrøm, klubbformann på Skabo, og Viggo Hansteen, juridisk konsulent i LO, dømt til døden ved en standrett og henrettet samme dag. Dette var første gang den tyske okkupasjonsmakten gikk til en slik handling.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek