11. september

Fredag 11. september 1925 arrangerte Oslo og Akershus fylkeslag av VKU (Venstrekommunistisk ungdomsfylking var Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon) og Oslo Arbeiderparti et møte på Youngstorget i anledning jegerkorpsets rekrutter som ankom Oslo etter avsluttet rekruttskole. Etter møtet gikk deltakerne, mange i militær uniform, mot Aftenpostens lokaler, men ble stoppet med vold av ridende politi.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek