13. september

Stortingsvalget 13. september 1993: Valgbrosjyre for Sosialistisk Venstreparti.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek