16. september

Halvard Lange ble født 16. september 1902 i Oslo. Han var utdannet historiker og hovedoppgaven hans fra 1929, om Arbeiderpartiets historie, ble senere utgitt som bok under tittelen "Fra sekt til parti". Lange er den norske utenriksministeren som har sittet lengst - hele 19 år - fra han etterfulgte Trygve Lie i 1946, bare avbrutt av Lyng-regjeringen tre uker i 1963. Lange var også medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre en årrekke (1933-1969). Mest kjent er han for å ha ledet Norge inn i Atlanterhavspakten og NATO. Halvard Lange døde 19.5.1970.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek