17. september

Arbeidernes Kunstsirkel ble startet høsten 1946 i regi av Arbeidernes Opplysningskomité i Oslo. Kursene var ment å hjelpe amatørkunstnerne til billig og god undervisning i tegning, maling og modellering. Interessen var stor med om lag 300 deltakere i året. Lærere var kunstnere som Doro Ording, Kåre Wildhagen og Bjarne Brunsvik.
Bildet er fra undervisningen på høstkurset 1951.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek