18. september

18. september 1915 kom en ny arbeidervernlov. Loven fastsatte blant annet for første gang prinsippet om en normalarbeidsdag. Den skulle i følge den nye loven være på 10 timer daglig eller 54 timer ukentlig.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek