19. september

Avisen Revolt utkom med sitt første nummer i september 1914. Den var da organ for Trondhjems ungsocialistiske klub, senere for Norges ungsocialistiske forbund og Norges social-anarkistiske forbund. Skiftet i 1923 navn til Fritt Samfund og gikk inn i 1928.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek