21. september

I 1949 samlet en rekke norske ungdomsorganisasjoner seg om aksjonen "Ungdommens arbeidstiltak". Aksjonen hadde et dobbelt formål. Gjennom frivillig innsats skulle ungdommen være med på å dekke det store behovet for arbeidskraft etter krigen. Samtidig kom inntekten fra arbeidet organisasjonene til gode. I september 1950 var medlemmer fra Torshov arbeiderungdomslag på innhøstingsarbeid hos gårdbruker Haagaas på Alfaset. Per Säfvenbom styrer potetopptakeren, mens Arild Svendsen og John Gangestad plukker poteter.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek