2. oktober

Trond Hegna ble født 2. oktober 1898 i Kristiania. Han var utdannet historiker og studerte i tillegg russisk. Han oppholdt seg i Moskva i flere perioder og oversatte russiske bøker til norsk. I mellomkrigstiden var han aktiv i Mot Dag og ble ekskludert fra Arbeiderpartiet, men vendte senere tilbake til partiet. 1926-1928 var han redaktør av bladet Mot Dag og senere hovedredaktør for Arbeidernes Leksikon. Han var redaktør for Rjukan Arbeiderblad og avisen 1ste Mai i Stavanger, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet 1949-1965. Trond Hegna døde 20.1.1992.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek