5. oktober

Gitta Jønsson ble født 5. oktober 1869 i Tromsø. Hun regnes som en av arbeiderbevegelsens pionerer i Nord-Norge. I 1911 stiftet hun Tromsø arbeiderkvinneforening. Hun var formann i Nord-Troms Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Etter den andre verdenskrig var hun engasjert i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. Gitta Jønsson døde 6.3.1950.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek