6. oktober

Tegning av Jens R. Nilssen i Hvepsen, arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad 6. oktober 1923. Den kommenterer konflikten om Komintern-medlemskapet innad i Arbeiderpartiet som tilspisset seg ut over høsten 1923.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek