7. oktober

Stortingsvalget 7. oktober 1957: Oslo Arbeiderpartis valgarbeidere i virksomhet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek