9. oktober

Foreningen for sosialistisk kultur ble stiftet 9. oktober 1935. Senere samme år skiftet foreningen navn til Sosialistisk kulturfront. Bildet viser foreningens blad Kamp og kulturs første nummer (1/1935). Formålet med bladet var "… å bidra til å utvikle en marxistisk litteraturkritikk med støtte i samfundsvitenskapene og psykoanalysen."

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek