12. oktober

Josef Larsson ble født 12. oktober 1893 i Karlstad i Sverige. 19 år gammel kom han til Kristiania. Han ble tidlig fagorganisert og tillitsvalgt innen verkstedindustrien. I 1931 ble han valgt til forbundssekretær i Norsk jern- og metallarbeiderforbund og overtok formannsvervet etter Konrad Nordahl i 1934. Under den såkalte melkestreiken i 1941 ble Larsson dømt til døden ved standrett, men i motsetning til Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble han benådet og sendt i tysk fangenskap. Josef Larsson ledet Norsk jern- og metallarbeiderforbund til 1958. Han døde 27.12.1987.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek