14. oktober

Marcus Thrane ble født 14. oktober 1817 i Christiania. På midten av 1800-tallet ledet han den såkalte thranitterbevegelsen som drev politisk agitasjon for arbeidernes sak og stiftet flere arbeiderforeninger – den første i Drammen i 1848. Han utga ukeavisen Arbeiderforeningernes blad og utformet en petisjon – et bønneskrift – til regjeringen, der han krevde stemmerett og bedre levekår for alle. I 1851 ble han arrestert og satt sju år i fengsel. Etter fengselsoppholdet emigrerte han til USA og døde der 30.4.1890. Marcus Thrane er begravet i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek