15. oktober

Tegningen av Jan Lunde sto i AUFs organ Arbeider-Ungdommen den 15. oktober 1939. Bakgrunnen var de voldsomme reaksjonene i arbeiderbevegelsen på ikke-angrepspakten mellom Tyskland og Sovjetunionen. Pakten førte til delingen av Polen og bidro til at Sovjetunionen ikke kom på England og Frankrikes side ved utbruddet av den 2. verdenskrig.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek