17. oktober

Olav Hindahl ble født 17. oktober 1892 i Stavanger. Han var utdannet i grafiske fag og startet sin politiske karriere som tillitsvalgt for typografene i Stavanger. I 1928 ble han formann i Norsk Centralforening for Boktrykkere og valgt til LO-formann i 1934. 1939 ble han utnevnt til arbeidsminister i Nygaardsvolds regjering. Han fortsatte som statsråd i London under hele krigen; fra 1942 også som handelsminister. I 1946 ble Hindahl ansatt som direktør for Statens Arbeidstilsyn. Han døde 14.6.1963.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek