19. oktober

Karl Evang ble født 19. oktober 1902 i Kristiania. Under legestudiet kom han i kontakt med den radikale gruppa Mot Dag, som hadde sin basis i Det norske Studentersamfund. Han var også aktiv i den beslektede gruppa Clarté og måtte i fengsel som militærnekter. I Arbeidermagasinets helsespalte ga han arbeiderkvinner prevensjons- og abortrådgiving. Han var redaktør for Populært Tidsskrift for Seksuell Opplysning og formann i Socialistiske lægers forening. Under den spanske borgerkrigen var han aktiv i Den norske hjelpekomité for Spania. Som helsedirektør 1938-1972 og som formann i Statens ernæringsråd 1946-1962 gjorde han en betydelig innsats for utbyggingen av det moderne helsevesenet i Norge. Karl Evang døde 3.1.1981.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek