21. oktober

Forsiden av bladet Kvinnen, nr.10 oktober 1958, utgitt av Arbeiderpartiets kvinnesekretariat.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek