22. oktober

22. oktober 1971 vedtok regjeringen i statsråd forslaget til lov om bedriftsdemokrati. Loven omfattet blant annet innføring av bedriftsforsamlinger hvor 1/3 av representantene skulle velges av de ansatte. Bildet er fra 1. maidemonstrasjonen i Oslo samme år.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek