24. oktober

Stortingsvalget 24. oktober 1921: Oslo Arbeiderpartis valgbil.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek