25. oktober

25. oktober 1883 ble Fagforeningernes Centralkomite i Kristiania stiftet. Den var en fellesorganisasjon for fagforeninger i Kristiania. Centralkomiteen ble nedlagt 25.11.1886, men levde videre gjennom sin underorganisasjon De centraliserte fagforeningers huskomite. De samvirkende fagforeninger ble stiftet 19.11.1893 og tok opp i seg huskomiteen. De samvirkende fagforeninger sto bak kjøp og bygging av Folkets Hus i Kristiania 1907 og fortsatte som husets eier.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek