30. oktober

Striden om moskvatesene i arbeiderbevegelsen var en gjenganger i vittighetsbladene. Bildet er en tegning av Otto Hjort i Hvepsen, arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad, 30. oktober 1920.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek