1. november

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 1. november 1923. Forbundet var et av de nye industriforbundene som ble etablert etter et vedtak på LO-kongressen samme år. Bildet viser fanen til Ølbryggeriarbeidernes forening fra 1885. Foreningen skiftet i 1918 navn til Bryggeri- og Mineralvannfabrikkarbeidernes forening.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek