2. november

Det norske Arbeiderparti (DnA) holdt 2. til 4. november 1923 sitt 2. ekstraordinære landsmøte i Oslo. Foranledningen var et ultimatum fra Den kommunistiske Internasjonale (Komintern) om absolutt lojalitet overfor Internasjonalens beslutninger. Flertallet forkastet 3. november ultimatumet og ble umiddelbart ekskludert fra verdensorganisasjonen. Det Komintern-lojale mindretallet forlot salen og stiftet dagen etter Norges Kommunistiske Parti (NKP).

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek