3. november

Arbeiderbladets Budklubb ble stiftet 3. november 1917. Bildet viser foreningens fane.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek