4. november

Norges Kommunistiske Parti (NKP) ble stiftet 4. november 1923 i lokalene til Kristiania Østre Arbeidersamfund. Foranledningen var at flertallet på Arbeiderpartiets landsmøte dagen før var blitt ekskludert fra Den kommunistiske Internasjonale (Komintern).

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek