6. november

6. november 1907 ble Einar Li hentet av politiet for å sone en dom for militærnekting på ikke-religiøst grunnlag. Det skjedde samme dag som han skulle ha deltatt på et diskusjonsmøte om militarisme og antimilitarisme. Li var den andre sosialisten i Norge som fikk en slik dom og fordi han var en kjent person i arbeiderbevegelsen, vakte saken betydelig oppmerksomhet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek