8. november

Anders Birkeland ble født 8. november 1891 i Ytre Arna. I 23 år var han fastlønnet tillitsmann for sjøfolkene, først i Sjømannsforbundets Oslo-avdeling, og fra 1920 som formann i forbundet. I 1936 ble han mønstringssjef i Oslo og fra 1948 også styrer for Sjømannskontoret her. Birkelands formannstid var preget av storstreik, arbeidsløshet og fattigdom blant sjøfolkene. Forbundet utviklet seg til en solid organisasjon med økende medlemstall. Anders Birkeland døde 24.9.1960.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek