9. november

På begynnelsen av 1950-tallet kom tidsstudiene for alvor inn på norske arbeidsplasser. Ideene kom fra USA og de passet godt inn i Arbeiderpartiets satsing på økt og effektiv produksjon. Bildet er fra november 1951 og viser deltakere på et tidsstudiekurs arrangert av Norsk Tekstilarbeiderforbund.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek