10. november

Ole O. Lian ble født 10. november 1868 i Tønsberg. Han utdannet seg til typograf og arbeidet i Kristiania fra 1889. Her ble han tillitsvalgt i Norsk centralforening for boktrykkere og ble formann i 1903. I 1905 ble han valgt til nestformann i Landsorganisasjonen og til formann i 1906. I hans formannstid vokste LO til en masseorganisasjon og en betydelig faktor i norsk politikk og samfunnsliv. Ole O. Lian ledet LO til sin død 20.2.1925.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek