14. november

14. november 1946 kunngjorde Den norske Nobelkomité at presidenten for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Emily Greene Balch, ble tildelt Nobels fredspris. Hun delte prisen med presidenten for KFUM-internasjonalen, metodistlederen John R. Mott. Emily Greene Balch (1867-1961) var født i USA og sluttet seg tidlig til den amerikanske arbeiderbevegelse. Hun utdannet seg i sosialøkonomi, utnevnt til professor i 1913 og ble et kjent navn innen amerikansk samfunnsvitenskap. Etter utbruddet av den første verdenskrigen deltok hun på fredskonferanser og arbeidet aktivt for å hindre at USA gikk inn i krigen. Engasjementet førte til at hun ble avsatt som professor i 1918. Siden viet hun seg til fredsarbeidet, spesielt gjennom Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.
(Foto: Det Norske Nobelinstitutt.)

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek