15. november

Christopher Hornsrud ble født 15. november 1859 i Øvre Eiker i Buskerud. Han var politisk aktiv i arbeiderbevegelsen i nesten 80 år, og kunne dermed bygge sine standpunkter på impulser fra begivenheter så langt fra hverandre i tid som Pariserkommunen i 1871 og Norges NATO-medlemskap i 1949. Mest kjent er han likevel for sine 18 dager som Arbeiderpartiets første statsminister i 1928. Christopher Hornsrud døde 12.12.1960.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek