18. november

Forside av Hvepsen (arbeiderbevegelsens eget vittighetsblad) for 18. november 1922. Striden mellom Arbeiderpartiet og Den kommunistiske internasjonale (Komintern) var en gjenganger i bladet. På tegningen lar Emil Stang, Christian H. Knudsen og Martin Tranmæl seg tukte av Grigorij Sinovjev, mens Ole O. Lian allerede er på vei bort fra bordet.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek