19. november

19. november 1911 ble Fagopposisjonens såkalte Trondhjems-resolusjon vedtatt i Samorganisasjonen. Fagopposisjonen, med Martin Tranmæl i spissen, ønsket en mer radikal politikk i Landsorganisasjonen og var en av de sentrale grupperingene bak Arbeiderpartiets medlemskap i Den kommunistiske internasjonale (Komintern).

Bildet viser Fagopposisjonens første landskonferanse i 1913. I midten sitter Henning Stuedal, Martin Tranmæl og Gustav Sundby.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside
©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek