20. november

Helga Karlsen ble født 20. november 1882 i Kristiania. Hun var Arbeiderpartiets fremste kvinnelige politiker i mellomkrigstida og ble i 1928 første kvinne som representerte partiet på Stortinget. Hun hadde bakgrunn som fabrikkarbeider, ledet Oslo arbeiderpartis kvinneutvalg, og var første kvinnelige leder av Oslo Arbeidersamfund. Helga Karlsen døde 15.10.1936.

 

Vil du vite mer?

Hele kalenderen

Vår hjemmeside




©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek